Ändamål

Tillbaka till huvudsidan
Tillbaka till sidan för medaljnominering

 • Föreningens ändamål är att uppmärksamma vardagshjältarna i Helsingborgs kommun.
 • Föreningen ska uppmärksamma och premiera enskild person / grupper av personer som genom sina handlingar under året, eller under ett flertal år, gjort något utmärkande, utöver det vanliga, som därigenom bidragit till att hjälpa person, djur eller natur på ett sådant sätt att det förbättrat tillvaron för människa, djur eller natur på ett betydande sätt.
 • Även handling som är ägnad att stärka den lokala demokratin kan komma att premieras.
 • Handling som premieras ska inte vara sådant som normalt förväntas ingå i personens yrkesroll.
  Inte heller handling där annan ersättning än lön utgått.
 • Medaljmottagare kan i undantagsfall även vara person som inte är bosatt i Helsingborgs kommun men som genom handling på ett handgripligt sätt hjälpt person, djur eller natur tillhörande Helsingborg kommun.
 • Helsingborgs Medborgarmedalj vill premiera dessa vardagshjältar genom att till dessa utdela medaljen Helsingborgs Medborgarmedalj med tillhörande diplom. Samt när så är ekonomiskt möjligt även att tilldela ett ekonomiska pris för gjorda insatser.
 • Exempel på konkreta saker som kan göra att någon kommer i fråga för medaljen kan vara:
  – Någon som visat på särskilt civilkurage
  – Förhindrat olycka eller brott
  – Bistått person / grupp på ett sådant sätt som normalt inte förväntas av enskild person
  – Genom osjälviskt handlande väsentligt bidragit till att hjälpa och underlätta för person, djur eller natur
  – Genom eget initiativ eller egen företagen åtgärd bidragit till ökad demokrati och medborgerligt inflytande
  – Agerande som varit till nytta för samhället och dess medborgare

Tillbaka till toppen

%d bloggare gillar detta: