Nominerade för år 2021


Nominera ny medaljmottagare

Här kan du se vilka personer som blivit nominerade till Helsingborgs Medborgarmedalj för år 2021
För att se den motivering som lämnats som anledning till att personen ska tilldelas Medborgarmedaljen så klicka på personens namn.

Personal på IVA Helsingborg
Kjell Åke Jönsson
Rasmus Cornbring Höjberg och Linus Svensson
Dimitrij Aleshkov
Mikael Johnsson
Carina Tegnér med personal och frivilliga på Hemlösas Hus
Stig Broqvist
Ashraf Abdelghany
Berit Karlsson
Eleverna i årskurs 8 (två klasser) Gustavslundsskolan
Khawla Ibrahim
Nour Habib
Hbgstråkar
Elisabet Winberg
Kim Plunteman
Hemvården
Jan Scotte Andersson
Nicklas Patulski
Catja Karlberg
Nätverket Prosit

Personal på IVA Helsingborg
Låt oss ge ett erkännande för personalen på IVA, som har dragit det tunga lasset under Corona-epidemin.

Tillbaka till toppen

Kjell Åke Jönsson
Kjell Åke har snickrat ihop 451 st, per 16/8, fågelholkar som sedan sålts och där intäkterna har skänkts till Nordens Ark för att stödja deras arbete med djur.
Nordens Ark är en stiftelse som driver en avelsanläggning för hotade djur.
Det är ett engagemang väl värt att premiera.

Tillbaka till toppen

Rasmus Cornbring Höjberg och Linus Svensson
Rasmus och Linus stannade mitt i natten när Elliot Björk från Påarp som blivit strandsatt i Billesholm. Elliot hade drabbats av lågt blodsocker och var i stort nöd av hjälp. Första bilen han försökte stanna körde bara förbi honom men Rasmus och Linus som kommer körande i sin epa-traktor stannar. Elliot säger att ”Om ni inte hjälper mig, då kommer jag nog att dö här”.
Elliot har försökt att ringa hem till sina föräldrar men telefonen dog och han vet inte om hans pappa hann uppfatta var han befann sig. Grabbarna erbjuder sig direkt att köra Elliot hem.
Det är mycket möjligt att Rasmus och Linus kan ha räddat Elliots liv.
Dom är absolut värda en medalj.

Tillbaka till toppen

Dimitrij Aleshkov
Dimitrij är en sann eldsjäl , som är bakom kulliserna på så mycket inom det kreative och entreprenöriella i Helsingborg. Han gör verkligen Helsingborg mer global, genom att utan fördomar koppla ihop och uppmuntra personer att göra bra saker. Han är både aktiv inom idrotts- och scout rörelsen, lokalt samt nationellt. Han är bakom slaviska (ryska) föreningen. Han är en del av Pecha Kucha evenemangen. Han driver en rad olika bolag inom tech scenen. Han utbildar morgondagens programmerare och utöver allt detta drar igång trygghetsvandringar på söder och massa annat. En sann eldsjäl som verkligen gör Helsingborg bättre.

Tillbaka till toppen

Mikael Johnsson
Han är värd att nomineras, då han är en av de hjälpsammaste personer jag har mött.
En verklig vardagshjälte i mina ögon som ställer upp för många personer. Han hjälper även de Han inte känner om ett sådant tillfälle dyker upp.
Han är en man som innehar mycket kunskap om det mesta och kan han inte något så söker han informationen för att kunna hjälpa. Sådana personer har vi ont om.

Tillbaka till toppen

Carina Tegnér med personal och frivilliga på Hemlösas Hus.
Trots pandemin alla restriktioner och till detta en 40% ökning av antalet gäster har Hemlösas Hus klarat av att ha öppet i normal omfattning. Dessutom har Hemlösas Hus under pandemin varit öppet även under hela juli, då vi normalt håller semesterstängt.
( Många andra organisationer ex RIA och även andra lokaler som hemlösa om dagarna brukar besöka för att värma sig ex bibliotek har under pandemin varit stängda )
Men Hemlösas Hus har funnits där för de hemlösa när vi som bäst behövdes.

Tillbaka till toppen

Stig Broqvist
Stig har under hela sitt vuxna liv kämpat för sina ideal om en bättre värd.
Han har kämpat för fred, miljö, klimat, natur och för den form av samhälle han ser som det bästa.
Stig är en, i många stycken, kontroversiell person men han står stadigt i sina åsikter även om han möter motstånd.
Han har aldrig arbetat för att nå personliga fördelar utan har tvärt om offrat mycket av sin personliga livsstil för att vara trogen de ideal han hoppas att vi ska leva efter.
Ibland har han rönt framgång i sitt arbete men lika många gånger fått arbeta i motvind.
Man kan tycka vad man vill om de ideal Stig har eller de mål och det sätt han vill uppnå dessa på. Men ingen kan förneka att Stig är en sann idealist och har ett enormt engagemang för att förbättra värden så som han ser den. Han engagemang är ett föredöme för oss andra om hur vi lite mer till mans borde kämpa för och leva efter de ideal vi alla har. Även om idealen kan se olika ut från person till person.
Bara under 2021 har Stig bl.a. varit engagerad i fredscyklingen som genomfördes av IKFF, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet. Arbetat i Jordens vänner och Enhetsgruppen samt arbetat för att sprida information om den situation som Julian Assange befinner sig i.

Tillbaka till toppen

Ashraf Abdelghany
Ashraf arbetar som idrottslärare på Högastensskolan. Förutom sitt arbete och ansvar som lärare engarerar sig Ashraf i att aktivera ungdomarna med motion utanför skoltiden genom att aktivt arbeta med att få barnen att springa, tillsammans med honom, till skolan och på så sätt må bättre både fysisk och psykiskt.
Ashraf ringer barn och föräldrar. Påminner och uppmuntrar dom att följa med på den joggingtur han tar vissa morgnar från sin bostad i Ödåkra till sin arbetsplats på Högastensskolan i Helsingborg. Genom att få med sig barnen på en motionsrunda på morgonen bidrar han därigenom till att barnen mår bättre, det blir lugnare i skolan och får bättre studiero. Det är väl känt genom olika studier att fysisk aktivitet bland barnen förbättrar inte bara deras fysik utan även deras mentala möjligheter att koncentrera sig på studierna under lektionerna.
Dessa ”morgonmotioner” gör Ashraf helt utanför sitt arbete och visar på hans kärlek och omsorg om barnen på hans skola även utanför arbetstid. Han kan på så sätt representera allt det goda arbete som lärare, utanför sin ordinarie arbetsdag, gör runt om i kommunen för att stödja och hjälpa våra barn och ungdomar.

Tillbaka till toppen

Berit Karlsson
”För sitt mångåriga, breda och inkluderande engagemang i utvecklingen av Drottninghög.”
Berit Karlsson flyttade till Drottninghög 1969 när området var nytt och bor kvar än idag. Redan 1973 engagerade hon sig i utvecklingen av området, då för att förbättra utemiljöerna för barnen. Sedan dess har Berit varit en engagerad eldsjäl för att göra Drottninghög till en bättre plats att bo på. Berit har under många år varit, och är fortfarande, ordförande för den lokala hyresgästföreningen på området. Hon har tidigare nattvandrat regelbundet och är också engagerad i odlarföreningen som driver stadsodling på Drottninghög, vilket har blivit en viktig samlingspunkt för både yngre och äldre. Berit är med sitt inbjudande och välkomnande sätt en viktig person för gemenskapen och för att skapa positiv utveckling i området.

Tillbaka till toppen

Eleverna i årskurs 8 (två klasser) Gustavslundsskolan
På Gustavslundsskolan har eleverna i årskurs åtta sedan augusti arbetat med projektet ”En droppe i havet” ”En droppe i havet” går ut på att just hjälpa andra. Några av eleverna har samlat ihop julklappar till barn på sjukhuset, en annan grupp vill hjälpa djur. Några har valt att samla in pengar och kläder till hemlösa i Helsingborg och några ska hålla i ett sports camp för yngre klasser på skolan. En grupp som sticker ut är gruppen som vill hjälpa andra barn i utsatta länder, med sämre levnadsvillkor och resurser inom skolverksamheten. Med kakförsäljning, skoldisco och ihärdigt runtringande till företag har några elever denna grupp samlat ihop närmare 20 000 kronor och flera datorer – som de planerar att lämna över till skolelever i Bosnien och Hercegovina.
Vi vill hjälpa andra barn i utsatta länder, med sämre levnadsvillkor och resurser inom skolverksamheten. – Det är ett av Europas fattigaste länder. Sen kommer vår lärare Emir därifrån och han flydde kriget när han var åtta år. Han har gjort väldigt mycket för oss här i skolan och vi ville ge någonting tillbaka säger Moa Gunnarsson, Olivia Forsvall, Disa Levinsson Olsson, Alma Nilén, Ronya Wagner, Viggo Nidesjö och Savannah Miller.
En annan grupp har arbetat med ett projekt för att stötta en skola här i Sverige.

Tillbaka till toppen

Khawla Ibrahim
Khawla Ibrahim, projektledare och stadsdelsmamma. En av tjugo stadsdels- mammor som på eget initiativ startade en ideell jourlinje om covid för att nå och informera invånare i Helsingborg som talar bristfällig eller ingen svenska. Mammorna arbetar med att hjälpa och inkludera nyanlända i det svenska samhället även på andra sätt.

Tillbaka till toppen

Nour Habib
Han visar att det som kriminell individ i en problematisk miljö går att vända sitt liv till något positivt och han inspirerar och hjälper andra i liknande situation som han själv varit i. Han engagerar sig i Helsingborgs viktigaste frågor genom egna initiativ. Han grundade och är verksam i organisationen Trygg Rätt som hjälper ungdomar bort från kriminella kretsar genom att ge dem chanser till hederligt arbete i näringslivet, vilket under 2021 resulterat i flera anställningar.

Tillbaka till toppen

Hbgstråkar
Helsingborgsstråkar är en grupp unga stråkmusiker som har spelat på olika vårdboende, daglig verksamhet och socialpsykiatriboende sedan år 2020 fram tills nu. Idén till projekten uppkom under pandemin och vi ville skapa en positiv närvaro för de äldre genom stråkmusik, allt från klassisk musik, ABBA, folkmusik och julmusik som de äldre känner igen.
Jag som också är aktiv i gruppen vill nominera Helsingborgsstråkar då det inte skulle ha varit möjligt utan alla inblandade i projekten under dessa år vi har utfört dessa projekt! Då deras stämma i musiken men även i teamet har varit betydande för att driva det vidare under dessa år!

Tillbaka till toppen

Elisabet Winberg
Elisabet är blodgivare och har snart lämnat blod 70 gånger.
Genom att vara blodgivare gör hon en stor mänsklig gärning för att hjälpa sjuka och skadade.
Vi kan ofta höra sjukvården vädja om att personer ska komma och lämna blod då det dels är en färskvara som inte kan lagerhållas någon längre tid och dels att allt för få personer är blodgivare för att täcka upp det behov som finns.
Genom att vara blodgivare kan man indirekt rädda livet på personer som varit inblandade i en olycka eller genomgått en operation.
En stor del av blodet används för cancerpatienter, en del vid förlossningar och operationer, och en del naturligtvis också för offer som drabbats vid olyckor.

Tillbaka till toppen

Kim Plunteman
Mia Jonas Plunteman har under lång tid varit en stor förebild för alla HBTQ-personer i Helsingborg. Hen har på ett mycket modigt sätt helt öppet visat att individer som ser sig som icke binära, inte ska utsättas för diskriminering utan bemötas med samma respekt som alla andra medborgare.
Genom att visa upp sin icke binära person och sitt ställningstagande i sociala medier har hen bidragit till att ta kamp för alla människors lika värde på ett unikt personligt sätt.
Detta är extremt viktigt speciellt i Helsingborgs stad där det finns ett mindre bra klimat för HBTQ-personer, som utsätts för olika former av diskriminering.

Tillbaka till toppen

Hemvården
Jag tycker att all personal i hemvården är värda en medalj , all personal har kämpat så mycket under Corona , och utöver det arbetar extra , har med sig väska med deverse engångs material till alla de går till personal går eller cyklar och kör bil i alla väder fram kommer personalen ändå, de är för mig vardags hjältar

Tillbaka till toppen

Jan Scotte Andersson
Jan Scotte Andersson har som båt och seglingsansvarig för Helsingborgs Sjöscoutkår – Helsingborgs Scoutkår, sedan i början på tjugohundratalet, organiserat båtskötsel och seglarskola. Han har lyckats samla ledare och båtfixare som har kunnat erbjuda fler än 300 barn och ungdomar segling och båtliv som meningsfull sysselsättning.
För att kunna hålla ner kostnaderna för ungdomarna har han även anordnat vuxenseglarskolor, där fler än femtio deltagare till stor del kunnat finansiera båtar och de ungas seglingar.
Genom att lyckats föra sin kärlek till havet och segling vidare till ledare och ungdomar, har han kunnat erbjuda dem en vettig fritid och kamratskap.

Tillbaka till toppen

Nicklas Patulski
Nicklas Patulski stora engagemang för att samla in pengar till lokala organisationer verksamma i Helsingborg. Han har flera år i rad samlat in stora summor som oavkortat gått till behövande. Han är en sann eldsjäl som verkligen förtjänar lite uppskattning.

Tillbaka till toppen

Catja Karlberg
Catja Karlberg. Engagerad och osjälvisk gör hon allt för att hjälpa sjuka och utsatta barn och ungdomar med lite guldkant på tillvaron!

Tillbaka till toppen

Nätverket Prosit
Nätverket Prosit. Jag skulle vilja nominera ett fantastiskt engagerat gäng till Helsingborgsmedaljen: samordnarna i det ideella nätverket Prosit!
De heter Katja, Helena, Karin, Maria, Eva, Cathylyn, Kersti, Camilla, Rosemarie, Hanna, Charlotte, Camilla och Marika.
Dessa personer gör verkligen skillnad för många som behöver. Det kan gälla både akut stöd och guldkant i tillvaron. Alltid med barnen i fokus. En barnfamilj kan till exempel få kläder, mat, leksaker, glasögon, idrottsaktiviteter, möbler, mattor, påslakan mm.
Varje år samlar de in dessa medel till behövande barnfamiljer i Helsingborg med omnejd. En samordnare lägger ut förfrågningar var tredje dag under stora delar av året. Det blir en bra bit över 100 barnfamiljer om året som får stöd och hjälp!
Läs gärna mer om hur Föreningen jobbar på natverketprosit.se
Jag tycker att de är väl värda en medalj!

Tillbaka till toppen

%d bloggare gillar detta: